Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

35:1 hdbr `sr-hyh `l-yrmyhv m`t yhvh bymy yhvyqym bn-y`syhv mlk yhvdh l`mr.

35:2 hlvk `l-byt hrkbym vdbrt `vtm vhb`vtm byt yhvh `l-`xt hlskvt vhsqyt `vtm yyn.

35:3 v`qx `t-y`znyh bn-yrmyhv bn-xb&nyh v`t-`xyv v`t-kl-bnyv v`t kl-byt hrkbym.

35:4 v`b` `tm byt yhvh `l-lskt bny xnn bn-ygdlyhv `ys h`lhym `sr- `&l lskt hsrym `sr mmjl llskt mjsyhv bn-slm smr h$p.

35:5 v`tn lpny bny byt-hrkbym gbjym ml`ym yyn vk$vt v`mr `lyhm stv- yyn.

35:6 vy`mrv l` nsth-yyn ky yvndb bn-rkb `bynv &vh jlynv l`mr l` tstv-yyn `tm vbnykm jd-jvlm.

35:7 vbyt l`-tbnv vzrj l`-tzrjv vkrm l`-t+jv vl` yhyh lkm ky b`hlym tsbv kl-ymykm lmjn txyv ymym rbym jl-pny h`dmh `sr `tm grym sm.

35:8 vnsmj bqvl yhvndb bn-rkb `bynv lkl `sr &vnv lblty stvt-yyn kl- ymynv `nxnv nsynv bnynv vbntynv.

35:9 vlblty bnvt btym lsbtnv vkrm vsdh vzrj l` yhyh-lnv.

35:10 vnsb b`hlym vnsmj vnjs kkl `sr-&vnv yvndb `bynv.

35:11 vyhy bjlvt nbvkdr`&r mlk-bbl `l-h`r& vn`mr b`v vnbv` yrvslm mpny xyl hksdym vmpny xyl `rm vnsb byrvslm.

35:12 vyhy dbr-yhvh `l-yrmyhv l`mr.

35:13 kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l hlk v`mrt l`ys yhvdh vlyvsby yrvslm hlv` tqxv mv$r lsmj `l-dbry n`m-yhvh.

35:14 hvqm `t-dbry yhvndb bn-rkb `sr-&vh `t-bnyv lblty stvt-yyn vl` stv jd-hyvm hzh ky smjv `t m&vt `byhm v`nky dbrty `lykm hskm vdbr vl` smjtm `ly.

35:15 v`slx `lykm `t-kl-jbdy hnb`ym hskym vslx l`mr sbv-n` `ys mdrkv hrjh vhy+ybv mjllykm v`l-tlkv `xry `lhym `xrym ljbdm vsbv `l-h`dmh `sr-ntty lkm vl`btykm vl` h+ytm `t-`znkm vl` smjtm `ly.

35:16 ky hqymv bny yhvndb bn-rkb `t-m&vt `byhm `sr &vm vhjm hzh l` smjv `ly.

35:17 lkn kh-`mr yhvh `lhy &b`vt `lhy ysr`l hnny mby` `l-yhvdh v`l kl-yvsby yrvslm `t kl-hrjh `sr dbrty jlyhm yjn dbrty `lyhm vl` smjv v`qr` lhm vl` jnv.

35:18 vlbyt hrkbym `mr yrmyhv kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l yjn `sr smjtm jl-m&vt yhvndb `bykm vtsmrv `t-kl-m&vtyv vtjsv kkl `sr- &vh `tkm.

35:19 lkn kh `mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l l`-ykrt `ys lyvndb bn-rkb jmd lpny kl-hymym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase