Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 43

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

43:1 vyhy kklvt yrmyhv ldbr `l-kl-hjm `t-kl-dbry yhvh `lhyhm `sr slxv yhvh `lhyhm `lyhm `t kl-hdbrym h`lh.

43:2 vy`mr jzryh bn-hvsjyh vyvxnn bn-qrx vkl-h`nsym hzdym `mrym `l- yrmyhv sqr `th mdbr l` slxk yhvh `lhynv l`mr l`-tb`v m&rym lgvr sm.

43:3 ky brvk bn-nryh m$yt `tk bnv lmjn tt `tnv byd-hksdym lhmyt `tnv vlhglvt `tnv bbl.

43:4 vl`-smj yvxnn bn-qrx vkl-sry hxylym vkl-hjm bqvl yhvh lsbt b`r& yhvdh.

43:5 vyqx yvxnn bn-qrx vkl-sry hxylym `t kl-s`ryt yhvdh `sr-sbv mkl-hgvym `sr ndxv-sm lgvr b`r& yhvdh.

43:6 `t-hgbrym v`t-hnsym v`t-h+p v`t-bnvt hmlk v`t kl-hnps `sr hnyx nbvzr`dn rb-+bxym `t-gdlyhv bn-`xyqm bn-spn v`t yrmyhv hnby` v`t-brvk bn-nryhv.

43:7 vyb`v `r& m&rym ky l` smjv bqvl yhvh vyb`v jd-txpnx$.

43:8 vyhy dbr-yhvh `l-yrmyhv btxpnx$ l`mr.

43:9 qx bydk `bnym gdlvt v+mntm bml+ bmlbn `sr bptx byt-prjh btxpnx$ ljyny `nsym yhvdym.

43:10 v`mrt `lyhm kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l hnny slx vlqxty `t- nbvkdr`&r mlk-bbl jbdy vsmty k$`v mmjl l`bnym h`lh `sr +mnty vn+h `t-sprvrv jlyhm.

43:11 vb`h vhkh `t-`r& m&rym `sr lmvt lmvt v`sr lsby lsby v`sr lxrb lxrb.

43:12 vh&ty `s bbty `lhy m&rym vsrpm vsbm vj+h `t-`r& m&rym k`sr- yj+h hrjh `t-bgdv vy&` msm bslvm.

43:13 vsbr `t-m&bvt byt sms `sr b`r& m&rym v`t-bty `lhy-m&rym ysrp b`s.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase