Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

15:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

15:2 bn-`dm mh-yhyh j&-hgpn mkl-j& hzmvrh `sr hyh bj&y hyjr.

15:3 hyqx mmnv j& ljsvt lml`kh `m-yqxv mmnv ytd ltlvt jlyv kl-kly.

15:4 hnh l`s ntn l`klh `t sny q&vtyv `klh h`s vtvkv nxr hy&lx lml`kh.

15:5 hnh bhyvtv tmym l` yjsh lml`kh `p ky-`s `klthv vyxr vnjsh jvd lml`kh.

15:6 lkn kh `mr `dny yhvh k`sr j&-hgpn bj& hyjr `sr-nttyv l`s l`klh kn ntty `t-ysby yrvslm.

15:7 vntty `t-pny bhm mh`s y&`v vh`s t`klm vydjtm ky-`ny yhvh bsvmy `t-pny bhm.

15:8 vntty `t-h`r& smmh yjn mjlv mjl n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase