Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

26:1 vyhy bjsty-jsrh snh b`xd lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr.

26:2 bn-`dm yjn `sr-`mrh &r jl-yrvslm h`x nsbrh dltvt hjmym n$bh `ly `ml`h hxrbh.

26:3 lkn kh `mr `dny yhvh hnny jlyk &r vhjlyty jlyk gvym rbym khjlvt hym lglyv.

26:4 vsxtv xmvt &r vhr$v mgdlyh v$xyty jprh mmnh vntty `vth l&xyx $lj.

26:5 ms+x xrmym thyh btvk hym ky `ny dbrty n`m `dny yhvh vhyth lbz lgvym.

26:6 vbnvtyh `sr bsdh bxrb thrgnh vydjv ky-`ny yhvh.

26:7 ky kh `mr `dny yhvh hnny mby` `l-&r nbvkdr`&r mlk-bbl m&pvn mlk mlkym b$v$ vbrkb vbprsym vqhl vjm-rb.

26:8 bnvtyk bsdh bxrb yhrg vntn jlyk dyq vspk jlyk $llh vhqym jlyk &nh.

26:9 vmxy qblv ytn bxmvtyk vmgdltyk yt& bxrbvtyv.

26:10 mspjt $v$yv yk$k `bqm mqvl prs vglgl vrkb trjsnh xvmvtyk bb`v bsjryk kmbv`y jyr mbqjh.

26:11 bpr$vt $v$yv yrm$ `t-kl-xv&vtyk jmk bxrb yhrg vm&bvt jzk l`r& trd.

26:12 vsllv xylk vbzzv rkltk vhr$v xvmvtyk vbty xmdtk yt&v v`bnyk vj&yk vjprk btvk mym ysymv.

26:13 vhsbty hmvn syryk vqvl knvryk l` ysmj jvd.

26:14 vnttyk l&xyx $lj ms+x xrmym thyh l` tbnh jvd ky `ny yhvh dbrty n`m `dny yhvh.

26:15 kh `mr `dny yhvh l&vr hl` mqvl mpltk b`nq xll bhrg hrg btvkk yrjsv h`yym.

26:16 vyrdv mjl k$`vtm kl nsy`y hym vh$yrv `t-mjylyhm v`t-bgdy rqmtm yps+v xrdvt ylbsv jl-h`r& ysbv vxrdv lrgjym vsmmv jlyk.

26:17 vns`v jlyk qynh v`mrv lk `yk `bdt nvsbt mymym hjyr hhllh `sr hyth xzqh bym hy` vysbyh `sr-ntnv xtytm lkl-yvsbyh.

26:18 jth yxrdv h`yn yvm mpltk vnbhlv h`yym `sr-bym m&`tk.

26:19 ky kh `mr `dny yhvh btty `tk jyr nxrbt kjrym `sr l`-nvsbv bhjlvt jlyk `t-thvm vk$vk hmym hrbym.

26:20 vhvrdtyk `t-yvrdy bvr `l-jm jvlm vhvsbtyk b`r& txtyvt kxrbvt mjvlm `t-yvrdy bvr lmjn l` tsby vntty &by b`r& xyym.

26:21 blhvt `tnk v`ynk vtbqsy vl`-tm&`y jvd ljvlm n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase