Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

37:1 hyth jly yd-yhvh vyv&`ny brvx yhvh vynyxny btvk hbqjh vhy` ml`h j&mvt.

37:2 vhjbyrny jlyhm $byb $byb vhnh rbvt m`d jl-pny hbqjh vhnh ybsvt m`d.

37:3 vy`mr `ly bn-`dm htxyynh hj&mvt h`lh v`mr `dny yhvh `th ydjt.

37:4 vy`mr `ly hnb` jl-hj&mvt h`lh v`mrt `lyhm hj&mvt hybsvt smjv dbr-yhvh.

37:5 kh `mr `dny yhvh lj&mvt h`lh hnh `ny mby` bkm rvx vxyytm.

37:6 vntty jlykm gdym vhjlty jlykm bsr vqrmty jlykm jvr vntty bkm rvx vxyytm vydjtm ky-`ny yhvh.

37:7 vnb`ty k`sr &vyty vyhy-qvl khnb`y vhnh-rjs vtqrbv j&mvt j&m `l-j&mv.

37:8 vr`yty vhnh-jlyhm gdym vbsr jlh vyqrm jlyhm jvr mlmjlh vrvx `yn bhm.

37:9 vy`mr `ly hnb` `l-hrvx hnb` bn-`dm v`mrt `l-hrvx kh-`mr `dny yhvh m`rbj rvxvt b`y hrvx vpxy bhrvgym h`lh vyxyv.

37:10 vhnb`ty k`sr &vny vtbv` bhm hrvx vyxyv vyjmdv jl-rglyhm xyl gdvl m`d-m`d.

37:11 vy`mr `ly bn-`dm hj&mvt h`lh kl-byt ysr`l hmh hnh `mrym ybsv j&mvtynv v`bdh tqvtnv ngzrnv lnv.

37:12 lkn hnb` v`mrt `lyhm kh-`mr `dny yhvh hnh `ny ptx `t- qbrvtykm vhjlyty `tkm mqbrvtykm jmy vhb`ty `tkm `l-`dmt ysr`l.

37:13 vydjtm ky-`ny yhvh bptxy `t-qbrvtykm vbhjlvty `tkm mqbrvtykm jmy.

37:14 vntty rvxy bkm vxyytm vhnxty `tkm jl-`dmtkm vydjtm ky-`ny yhvh dbrty vjsyty n`m-yhvh.

37:15 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

37:16 v`th bn-`dm qx-lk j& `xd vktb jlyv lyhvdh vlbny ysr`l xbrv vlqx j& `xd vktvb jlyv lyv$p j& `prym vkl-byt ysr`l xbrv.

37:17 vqrb `tm `xd `l-`xd lk lj& `xd vhyv l`xdym bydk.

37:18 vk`sr y`mrv `lyk bny jmk l`mr hlv`-tgyd lnv mh-`lh lk.

37:19 dbr `lhm kh-`mr `dny yhvh hnh `ny lqx `t-j& yv$p `sr byd- `prym vsb+y ysr`l xbrv vntty `vtm jlyv `t-j& yhvdh vjsytm lj& `xd vhyv `xd bydy.

37:20 vhyv hj&ym `sr-tktb jlyhm bydk ljynyhm.

37:21 vdbr `lyhm kh-`mr `dny yhvh hnh `ny lqx `t-bny ysr`l mbyn hgvym `sr hlkv-sm vqb&ty `tm m$byb vhb`ty `vtm `l-`dmtm.

37:22 vjsyty `tm lgvy `xd b`r& bhry ysr`l vmlk `xd yhyh lklm lmlk vl` yhyh-jvd lsny gvym vl` yx&v jvd lsty mmlkvt jvd.

37:23 vl` y+m`v jvd bglvlyhm vbsqv&yhm vbkl psjyhm vhvsjty `tm mkl mvsbtyhm `sr x+`v bhm v+hrty `vtm vhyv-ly ljm v`ny `hyh lhm l`lhym.

37:24 vjbdy dvd mlk jlyhm vrvjh `xd yhyh lklm vbmsp+y ylkv vxqty ysmrv vjsv `vtm.

37:25 vysbv jl-h`r& `sr ntty ljbdy lyjqb `sr ysbv-bh `bvtykm vysbv jlyh hmh vbnyhm vbny bnyhm jd-jvlm vdvd jbdy nsy` lhm ljvlm.

37:26 vkrty lhm bryt slvm bryt jvlm yhyh `vtm vnttym vhrbyty `vtm vntty `t-mqdsy btvkm ljvlm.

37:27 vhyh mskny jlyhm vhyyty lhm l`lhym vhmh yhyv-ly ljm.

37:28 vydjv hgvym ky `ny yhvh mqds `t-ysr`l bhyvt mqdsy btvkm ljvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase