Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

3:1 vy`mr yhvh `ly jvd lk `hb-`sh `hbt rj vmn`pt k`hbt yhvh `t- bny ysr`l vhm pnym `l-`lhym `xrym v`hby `sysy jnbym.

3:2 v`krh ly bxmsh jsr k$p vxmr sjrym vltk sjrym.

3:3 v`mr `lyh ymym rbym tsby ly l` tzny vl` thyy l`ys vgm-`ny `lyk.

3:4 ky ymym rbym ysbv bny ysr`l `yn mlk v`yn sr v`yn zbx v`yn m&bh v`yn `pvd vtrpym.

3:5 `xr ysbv bny ysr`l vbqsv `t-yhvh `lhyhm v`t dvd mlkm vpxdv `l- yhvh v`l-+vbv b`xryt hymym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase