Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

7:1 krp`y lysr`l vnglh jvn `prym vrjvt smrvn ky pjlv sqr vgnb ybv` ps+ gdvd bxv&.

7:2 vbl-y`mrv llbbm kl-rjtm zkrty jth $bbvm mjllyhm ngd pny hyv.

7:3 brjtm ysmxv-mlk vbkxsyhm srym.

7:4 klm mn`pym kmv tnvr bjrh m`ph ysbvt mjyr mlvs b&q jd-xm&tv.

7:5 yvm mlknv hxlv srym xmt myyn msk ydv `t-l&&ym.

7:6 ky-qrbv ktnvr lbm b`rbm kl-hlylh ysn `phm bqr hv` bjr k`s lhbh.

7:7 klm yxmv ktnvr v`klv `t-sp+yhm kl-mlkyhm nplv `yn-qr` bhm `ly.

7:8 `prym bjmym hv` ytbvll `prym hyh jgh bly hpvkh.

7:9 `klv zrym kxv vhv` l` ydj gm-sybh zrqh bv vhv` l` ydj.

7:10 vjnh g`vn-ysr`l bpnyv vl`-sbv `l-yhvh `lhyhm vl` bqshv bkl- z`t.

7:11 vyhy `prym kyvnh pvth `yn lb m&rym qr`v `svr hlkv.

7:12 k`sr ylkv `prvs jlyhm rsty kjvp hsmym `vrydm `y$rm ksmj ljdtm.

7:13 `vy lhm ky-nddv mmny sd lhm ky-psjv by v`nky `pdm vhmh dbrv jly kzbym.

7:14 vl`-zjqv `ly blbm ky yylylv jl-mskbvtm jl-dgn vtyrvs ytgvrrv y$vrv by.

7:15 v`ny y$rty xzqty zrvjtm v`ly yxsbv-rj.

7:16 ysvbv l` jl hyv kqst rmyh yplv bxrb sryhm mzjm lsvnm zv ljgm b`r& m&rym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase