Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

8:1 `l-xkk spr knsr jl-byt yhvh yjn jbrv bryty vjl-tvrty psjv.

8:2 ly yzjqv `lhy ydjnvk ysr`l.

8:3 znx ysr`l +vb `vyb yrdpv.

8:4 hm hmlykv vl` mmny hsyrv vl` ydjty k$pm vzhbm jsv lhm j&bym lmjn ykrt.

8:5 znx jglk smrvn xrh `py bm jd-mty l` yvklv nqyn.

8:6 ky mysr`l vhv` xrs jshv vl` `lhym hv` ky-sbbym yhyh jgl smrvn.

8:7 ky rvx yzrjv v$vpth yq&rv qmh `yn-lv &mx bly yjsh-qmx `vly yjsh zrym ybljhv.

8:8 nblj ysr`l jth hyv bgvym kkly `yn-xp& bv.

8:9 ky-hmh jlv `svr pr` bvdd lv `prym htnv `hbym.

8:10 gm ky-ytnv bgvym jth `qb&m vyxlv mj+ mms` mlk srym.

8:11 ky-hrbh `prym mzbxt lx+` hyv-lv mzbxvt lx+`.

8:12 `ktvb-lv rbv tvrty kmv-zr nxsbv.

8:13 zbxy hbhby yzbxv bsr vy`klv yhvh l` r&m jth yzkr jvnm vypqd x+`vtm hmh m&rym ysvbv.

8:14 vyskx ysr`l `t-jshv vybn hyklvt vyhvdh hrbh jrym b&rvt vslxty-`s bjryv v`klh `rmntyh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase