Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

11:1 ky njr ysr`l v`hbhv vmm&rym qr`ty lbny.

11:2 qr`v lhm kn hlkv mpnyhm lbjlym yzbxv vlp$lym yq+rvn.

11:3 v`nky trglty l`prym qxm jl-zrvjtyv vl` ydjv ky rp`tym.

11:4 bxbly `dm `mskm bjbtvt `hbh v`hyh lhm kmrymy jl jl lxyhm v`+ `lyv `vkyl.

11:5 l` ysvb `l-`r& m&rym v`svr hv` mlkv ky m`nv lsvb.

11:6 vxlh xrb bjryv vklth bdyv v`klh mmj&vtyhm.

11:7 vjmy tlv`ym lmsvbty v`l-jl yqr`hv yxd l` yrvmm.

11:8 `yk `tnk `prym `mgnk ysr`l `yk `tnk k`dmh `symk k&b`ym nhpk jly lby yxd nkmrv nxvmy.

11:9 l` `jsh xrvn `py l` `svb lsxt `prym ky `l `nky vl`-`ys bqrbk qdvs vl` `bv` bjyr.

11:10 `xry yhvh ylkv k`ryh ys`g ky-hv` ys`g vyxrdv bnym mym.

11:11 yxrdv k&pvr mm&rym vkyvnh m`r& `svr vhvsbtym jl-btyhm n`m- yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase