Main Index: Hebrew Transliteration

 

Amos 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1:1 dbry jmv$ `sr-hyh bnqdym mtqvj `sr xzh jl-ysr`l bymy jzyh mlk- yhvdh vbymy yrbjm bn-yv`s mlk ysr`l sntym lpny hrjs.

1:2 vy`mr yhvh m&yvn ys`g vmyrvslm ytn qvlv v`blv n`vt hrjym vybs r`s hkrml.

1:3 kh `mr yhvh jl-slsh psjy dmsq vjl-`rbjh l` `sybnv jl-dvsm bxr&vt hbrzl `t-hgljd.

1:4 vslxty `s bbyt xz`l v`klh `rmnvt bn-hdd.

1:5 vsbrty bryx dmsq vhkrty yvsb mbqjt-`vn vtvmk sb+ mbyt jdn vglv jm-`rm qyrh `mr yhvh.

1:6 kh `mr yhvh jl-slsh psjy jzh vjl-`rbjh l` `sybnv jl-hglvtm glvt slmh lh$gyr l`dvm.

1:7 vslxty `s bxvmt jzh v`klh `rmntyh.

1:8 vhkrty yvsb m`sdvd vtvmk sb+ m`sqlvn vhsybvty ydy jl-jqrvn v`bdv s`ryt plstym `mr `dny yhvh.

1:9 kh `mr yhvh jl-slsh psjy-&r vjl-`rbjh l` `sybnv jl-h$gyrm glvt slmh l`dvm vl` zkrv bryt `xym.

1:10 vslxty `s bxvmt &r v`klh `rmntyh.

1:11 kh `mr yhvh jl-slsh psjy `dvm vjl-`rbjh l` `sybnv jl-rdpv bxrb `xyv vsxt rxmyv vy+rp ljd `pv vjbrtv smrh n&x.

1:12 vslxty `s btymn v`klh `rmnvt b&rh.

1:13 kh `mr yhvh jl-slsh psjy bny-jmvn vjl-`rbjh l` `sybnv jl- bqjm hrvt hgljd lmjn hrxyb `t-gbvlm.

1:14 vh&ty `s bxvmt rbh v`klh `rmnvtyh btrvjh byvm mlxmh b$jr byvm $vph.

1:15 vhlk mlkm bgvlh hv` vsryv yxdv `mr yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase