Main Index: Hebrew Transliteration

 

Amos 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

6:1 hvy hs`nnym b&yvn vhb+xym bhr smrvn nqby r`syt hgvym vb`v lhm byt ysr`l.

6:2 jbrv klnh vr`v vlkv msm xmt rbh vrdv gt-plstym h+vbym mn- hmmlkvt h`lh `m-rb gbvlm mgblkm.

6:3 hmndym lyvm rj vtgysvn sbt xm$.

6:4 hskbym jl-m+vt sn v$rxym jl-jrsvtm v`klym krym m&`n vjglym mtvk mrbq.

6:5 hpr+ym jl-py hnbl kdvyd xsbv lhm kly-syr.

6:6 hstym bmzrqy yyn vr`syt smnym ymsxv vl` nxlv jl-sbr yv$p.

6:7 lkn jth yglv br`s glym v$r mrzx $rvxym.

6:8 nsbj `dny yhvh bnpsv n`m-yhvh `lhy &b`vt mt`b `nky `t-g`vn yjqb v`rmntyv sn`ty vh$grty jyr vml`h.

6:9 vhyh `m-yvtrv jsrh `nsym bbyt `xd vmtv.

6:10 vns`v dvdv vm$rpv lhv&y` j&mym mn-hbyt v`mr l`sr byrkty hbyt hjvd jmk v`mr `p$ v`mr h$ ky l` lhzkyr bsm yhvh.

6:11 ky-hnh yhvh m&vh vhkh hbyt hgdvl r$y$ym vhbyt hq+n bqjym.

6:12 hyr&vn b$lj $v$ym `m-yxrvs bbqrym ky-hpktm lr`s msp+ vpry &dqh lljnh.

6:13 hsmxym ll` dbr h`mrym hlv` bxzqnv lqxnv lnv qrnym.

6:14 ky hnny mqym jlykm byt ysr`l n`m-yhvh `lhy h&b`vt gvy vlx&v `tkm mlbv` xmt jd-nxl hjrbh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase