Main Index: Hebrew Transliteration

 

Micah 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

2:1 hvy xsby-`vn vpjly rj jl-mskbvtm b`vr hbqr yjsvh ky ys-l`l ydm.

2:2 vxmdv sdvt vgzlv vbtym vns`v vjsqv gbr vbytv v`ys vnxltv.

2:3 lkn kh `mr yhvh hnny xsb jl-hmspxh hz`t rjh `sr l`-tmysv msm &v`rtykm vl` tlkv rvmh ky jt rjh hy`.

2:4 byvm hhv` ys` jlykm msl vnhh nhy nhyh `mr sdvd nsdnv xlq jmy ymyr `yk ymys ly lsvbb sdynv yxlq.

2:5 lkn l`-yhyh lk mslyk xbl bgvrl bqhl yhvh.

2:6 `l-t+pv y+ypvn l`-y+pv l`lh l` y$g klmvt.

2:7 h`mvr byt-yjqb hq&r rvx yhvh `m-`lh mjllyv hlv` dbry yy+ybv jm hysr hvlk.

2:8 v`tmvl jmy l`vyb yqvmm mmvl slmh `dr tps+vn mjbrym b+x svby mlxmh.

2:9 nsy jmy tgrsvn mbyt tjngyh mjl jllyh tqxv hdry ljvlm.

2:10 qvmv vlkv ky l`-z`t hmnvxh bjbvr +m`h txbl vxbl nmr&.

2:11 lv-`ys hlk rvx vsqr kzb `+p lk lyyn vlskr vhyh m+yp hjm hzh.

2:12 `$p ``$p yjqb klk qb& `qb& s`ryt ysr`l yxd `symnv k&`n b&rh kjdr btvk hdbrv thymnh m`dm.

2:13 jlh hpr& lpnyhm pr&v vyjbrv sjr vy&`v bv vyjbr mlkm lpnyhm vyhvh br`sm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase