Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

4:1 vysb hml`k hdbr by vyjyrny k`ys `sr-yjvr msntv.

4:2 vy`mr `ly mh `th r`h vy`mr r`yty vhnh mnvrt zhb klh vglh jl- r`sh vsbjh nrtyh jlyh sbjh vsbjh mv&qvt lnrvt `sr jl-r`sh.

4:3 vsnym zytym jlyh `xd mymyn hglh v`xd jl-sm`lh.

4:4 v`jn v`mr `l-hml`k hdbr by l`mr mh-`lh `dny.

4:5 vyjn hml`k hdbr by vy`mr `ly hlv` ydjt mh-hmh `lh v`mr l` `dny.

4:6 vyjn vy`mr `ly l`mr zh dbr-yhvh `l-zrbbl l`mr l` bxyl vl` bkx ky `m-brvxy `mr yhvh &b`vt.

4:7 my-`th hr-hgdvl lpny zrbbl lmysr vhv&y` `t-h`bn hr`sh ts`vt xn xn lh.

4:8 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

4:9 ydy zrbbl y$dv hbyt hzh vydyv tb&jnh vydjt ky-yhvh &b`vt slxny `lykm.

4:10 ky my bz lyvm q+nvt vsmxv vr`v `t-h`bn hbdyl byd zrbbl sbjh- `lh jyny yhvh hmh msv++ym bkl-h`r&.

4:11 v`jn v`mr `lyv mh-sny hzytym h`lh jl-ymyn hmnvrh vjl-sm`vlh.

4:12 v`jn snyt v`mr `lyv mh-sty sbly hzytym `sr byd sny &ntrvt hzhb hmryqym mjlyhm hzhb.

4:13 vy`mr `ly l`mr hlv` ydjt mh-`lh v`mr l` `dny.

4:14 vy`mr `lh sny bny-hy&hr hjmdym jl-`dvn kl-h`r&.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase