Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

9:1 ms` dbr-yhvh b`r& xdrk vdmsq mnxtv ky lyhvh jyn `dm vkl sb+y ysr`l.

9:2 vgm-xmt tgbl-bh &r v&ydvn ky xkmh m`d.

9:3 vtbn &r m&vr lh vt&br-k$p kjpr vxrv& k+y+ xv&vt.

9:4 hnh `dny yvrsnh vhkh bym xylh vhy` b`s t`kl.

9:5 tr` `sqlvn vtyr` vjzh vtxyl m`d vjqrvn ky-hbys mb+h v`bd mlk mjzh v`sqlvn l` tsb.

9:6 vysb mmzr b`sdvd vhkrty g`vn plstym.

9:7 vh$rty dmyv mpyv vsq&yv mbyn snyv vns`r gm-hv` l`lhynv vhyh k`lp byhvdh vjqrvn kybv$y.

9:8 vxnyty lbyty m&bh mjbr vmsb vl`-yjbr jlyhm jvd ngs ky jth r`yty bjyny.

9:9 gyly m`d bt-&yvn hryjy bt yrvslm hnh mlkk ybv` lk &dyq vnvsj hv` jny vrkb jl-xmvr vjl-jyr bn-`tnvt.

9:10 vhkrty-rkb m`prym v$v$ myrvslm vnkrth qst mlxmh vdbr slvm lgvym vmslv mym jd-ym vmnhr jd-`p$y-`r&.

9:11 gm-`t bdm-brytk slxty `$yryk mbvr `yn mym bv.

9:12 svbv lb&rvn `$yry htqvh gm-hyvm mgyd msnh `syb lk.

9:13 ky-drkty ly yhvdh qst ml`ty `prym vjvrrty bnyk &yvn jl-bnyk yvn vsmtyk kxrb gbvr.

9:14 vyhvh jlyhm yr`h vy&` kbrq x&v v`dny yhvh bsvpr ytqj vhlk b$jrvt tymn.

9:15 yhvh &b`vt ygn jlyhm v`klv vkbsv `bny-qlj vstv hmv kmv-yyn vml`v kmzrq kzvyvt mzbx.

9:16 vhvsyjm yhvh `lhyhm byvm hhv` k&`n jmv ky `bny-nzr mtnv$$vt jl-`dmtv.

9:17 ky mh-+vbv vmh-ypyv dgn bxvrym vtyrvs ynvbb btlvt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase