Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

10:1 s`lv myhvh m+r bjt mlqvs yhvh jsh xzyzym vm+r-gsm ytn lhm l`ys jsb bsdh.

10:2 ky htrpym dbrv-`vn vhqv$mym xzv sqr vxlmvt hsv` ydbrv hbl ynxmvn jl-kn n$jv kmv-&`n yjnv ky-`yn rjh.

10:3 jl-hrjym xrh `py vjl-hjtvdym `pqvd ky-pqd yhvh &b`vt `t-jdrv `t-byt yhvdh vsm `vtm k$v$ hvdv bmlxmh.

10:4 mmnv pnh mmnv ytd mmnv qst mlxmh mmnv y&` kl-nvgs yxdv.

10:5 vhyv kgbrym bv$ym b+y+ xv&vt bmlxmh vnlxmv ky yhvh jmm vhbysv rkby $v$ym.

10:6 vgbrty `t-byt yhvdh v`t-byt yv$p `vsyj vhvsbvtym ky rxmtym vhyv k`sr l`-znxtym ky `ny yhvh `lhyhm v`jnm.

10:7 vhyv kgbvr `prym vsmx lbm kmv-yyn vbnyhm yr`v vsmxv ygl lbm byhvh.

10:8 `srqh lhm v`qb&m ky pdytym vrbv kmv rbv.

10:9 v`zrjm bjmym vbmrxqym yzkrvny vxyv `t-bnyhm vsbv.

10:10 vhsybvtym m`r& m&rym vm`svr `qb&m v`l-`r& gljd vlbnvn `by`m vl` ym&` lhm.

10:11 vjbr bym &rh vhkh bym glym vhbysv kl m&vlvt y`r vhvrd g`vn `svr vsb+ m&rym y$vr.

10:12 vgbrtym byhvh vbsmv ythlkv n`m yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase