Index: Greek New Testament

 

Titus 3

[1] [2] [3]

3:1 upomimnêske autous archais tsb=kai exousiais upotassesthai peitharchein pros pan ergon agathon etoimous einai

3:2 mêdena blasphêmein amachous einai epieikeis pasan endeiknumenous a=prautêta tsb=praotêta pros pantas anthrôpous

3:3 êmen gar pote kai êmeis anoêtoi apeitheis planômenoi douleuontes epithumiais kai êdonais poikilais en kakia kai phthonô diagontes stugêtoi misountes allêlous

3:4 ote de ê chrêstotês kai ê philanthrôpia epephanê tou sôtêros êmôn theou

3:5 ouk ex ergôn tôn en dikaiosunê a=a tsb=ôn epoiêsamen êmeis alla kata a=to tsb=ton autou a=eleos tsb=eleon esôsen êmas dia loutrou paliggenesias kai anakainôseôs pneumatos agiou

3:6 ou execheen eph êmas plousiôs dia iêsou christou tou sôtêros êmôn

3:7 ina dikaiôthentes tê ekeinou chariti klêronomoi a=genêthômen tsb=genômetha kat elpida zôês aiôniou

3:8 pistos o logos kai peri toutôn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizôsin kalôn ergôn proistasthai oi pepisteukotes ts=tô theô tauta estin tsb=ta kala kai ôphelima tois anthrôpois

3:9 môras de zêtêseis kai genealogias kai ereis kai machas nomikas periistaso eisin gar anôpheleis kai mataioi

3:10 airetikon anthrôpon meta mian kai deuteran nouthesian paraitou

3:11 eidôs oti exestraptai o toioutos kai amartanei ôn autokatakritos

3:12 otan pempsô arteman pros se ê tuchikon spoudason elthein pros me eis nikopolin ekei gar kekrika paracheimasai

3:13 zênan ton nomikon kai a=apollôn tsb=apollô spoudaiôs propempson ina mêden autois leipê

3:14 manthanetôsan de kai oi êmeteroi kalôn ergôn proistasthai eis tas anagkaias chreias ina mê ôsin akarpoi

3:15 aspazontai se oi met emou pantes aspasai tous philountas êmas en pistei ê charis meta pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=titon t=tês t=krêtôn t=ekklêsias t=prôton t=episkopon t=cheirotonêthenta t=egraphê t=apo t=nikopoleôs t=tês t=makedonias]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase