Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ecclesiastes 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

4:1 vsbty `ny v`r`h `t-kl-hjsqym `sr njsym txt hsms vhnh dmjt hjsqym v`yn lhm mnxm vmyd jsqyhm kx v`yn lhm mnxm.

4:2 vsbx `ny `t-hmtym skbr mtv mn-hxyym `sr hmh xyym jdnh.

4:3 v+vb msnyhm `t `sr-jdn l` hyh `sr l`-r`h `t-hmjsh hrj `sr njsh txt hsms.

4:4 vr`yty `ny `t-kl-jml v`t kl-ksrvn hmjsh ky hy` qn`t-`ys mrjhv gm-zh hbl vrjvt rvx.

4:5 hk$yl xbq `t-ydyv v`kl `t-bsrv.

4:6 +vb ml` kp nxt mml` xpnym jml vrjvt rvx.

4:7 vsbty `ny v`r`h hbl txt hsms.

4:8 ys `xd v`yn sny gm bn v`x `yn-lv v`yn q& lkl-jmlv gm-jynyv l`- tsbj jsr vlmy `ny jml vmx$r `t-npsy m+vbh gm-zh hbl vjnyn rj hv`.

4:9 +vbym hsnym mn-h`xd `sr ys-lhm skr +vb bjmlm.

4:10 ky `m-yplv h`xd yqym `t-xbrv v`ylv h`xd sypvl v`yn sny lhqymv.

4:11 gm `m-yskbv snym vxm lhm vl`xd `yk yxm.

4:12 v`m-ytqpv h`xd hsnym yjmdv ngdv vhxv+ hmsls l` bmhrh yntq.

4:13 +vb yld m$kn vxkm mmlk zqn vk$yl `sr l`-ydj lhzhr jvd.

4:14 ky-mbyt h$vrym y&` lmlk ky gm bmlkvtv nvld rs.

4:15 r`yty `t-kl-hxyym hmhlkym txt hsms jm hyld hsny `sr yjmd txtyv.

4:16 `yn-q& lkl-hjm lkl `sr-hyh lpnyhm gm h`xrvnym l` ysmxv-bv ky- gm-zh hbl vrjyvn rvx.

4:17 smr rglyk k`sr tlk `l-byt h`lhym vqrvb lsmj mtt hk$ylym zbx ky-`ynm yvdjym ljsvt rj.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase