Index: Greek New Testament

 

Colossians 4

[1] [2] [3] [4]

4:1 oi kurioi to dikaion kai tên isotêta tois doulois parechesthe eidotes oti kai umeis echete kurion en a=ouranô tsb=ouranois

4:2 tê proseuchê proskartereite grêgorountes en autê en eucharistia

4:3 proseuchomenoi ama kai peri êmôn ina o theos anoixê êmin thuran tou logou lalêsai to mustêrion tou christou di o kai dedemai

4:4 ina phanerôsô auto ôs dei me lalêsai

4:5 en sophia peripateite pros tous exô ton kairon exagorazomenoi

4:6 o logos umôn pantote en chariti alati êrtumenos eidenai pôs dei umas eni ekastô apokrinesthai

4:7 ta kat eme panta gnôrisei umin tuchikos o agapêtos adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriô

4:8 on epempsa pros umas eis auto touto ina a=gnôte tsb=gnô ta peri a=êmôn tsb=umôn kai parakalesê tas kardias umôn

4:9 sun onêsimô tô pistô kai agapêtô adelphô os estin ex umôn panta umin a=gnôrisousin tsb=gnôriousin ta ôde

4:10 aspazetai umas aristarchos o sunaichmalôtos mou kai markos o anepsios barnaba peri ou elabete entolas ean elthê pros umas dexasthe auton

4:11 kai iêsous o legomenos ioustos oi ontes ek peritomês outoi monoi sunergoi eis tên basileian tou theou oitines egenêthêsan moi parêgoria

4:12 aspazetai umas epaphras o ex umôn doulos christou a=[iêsou] pantote agônizomenos uper umôn en tais proseuchais ina a=stathête tsb=stête teleioi kai a=peplêrophorêmenoi tsb=peplêrômenoi en panti thelêmati tou theou

4:13 marturô gar autô oti echei tsb=zêlon polun a=ponon uper umôn kai tôn en laodikeia kai tôn en ierapolei

4:14 aspazetai umas loukas o iatros o agapêtos kai dêmas

4:15 aspasasthe tous en laodikeia adelphous kai numphan kai tên kat oikon a=autês tsb=autou ekklêsian

4:16 kai otan anagnôsthê par umin ê epistolê poiêsate ina kai en tê b=laodikaiôn ats=laodikeôn ekklêsia anagnôsthê kai tên ek laodikeias ina kai umeis anagnôte

4:17 kai eipate archippô blepe tên diakonian ên parelabes en kuriô ina autên plêrois

4:18 o aspasmos tê emê cheiri paulou mnêmoneuete mou tôn desmôn ê charis meth umôn tsb=amên t=[pros t=kolassaeis t=egraphê t=apo t=rômês t=dia t=tuchikou t=kai t=onêsimou]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase