Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joshua 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

16:1 vy&` hgvrl lbny yv$p myrdn yryxv lmy yryxv mzrxh hmdbr jlh myryxv bhr byt-`l.

16:2 vy&` mbyt-`l lvzh vjbr `l-gbvl h`rky j+rvt.

16:3 vyrd-ymh `l-gbvl hypl+y jd gbvl byt-xvrn txtvn vjd-gzr vhyv t&`tv ymh.

16:4 vynxlv bny-yv$p mnsh v`prym.

16:5 vyhy gbvl bny-`prym lmspxtm vyhy gbvl nxltm mzrxh j+rvt `dr jd-byt xvrn jlyvn.

16:6 vy&` hgbvl hymh hmkmtt m&pvn vn$b hgbvl mzrxh t`nt slh vjbr `vtv mmzrx ynvxh.

16:7 vyrd mynvxh j+rvt vnjrth vpgj byryxv vy&` hyrdn.

16:8 mtpvx ylk hgbvl ymh nxl qnh vhyv t&`tyv hymh z`t nxlt m+h bny- `prym lmspxtm.

16:9 vhjrym hmbdlvt lbny `prym btvk nxlt bny-mnsh kl-hjrym vx&ryhn.

16:10 vl` hvrysv `t-hknjny hyvsb bgzr vysb hknjny bqrb `prym jd- hyvm hzh vyhy lm$-jbd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase