Index: Greek New Testament

 

Romans 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

13:1 pasa psuchê exousiais uperechousais upotassesthô ou gar estin exousia ei mê ab=upo ts=apo theou ai de ousai a=upo tsb=exousiai tsb=upo tsb=tou theou tetagmenai eisin

13:2 ôste o antitassomenos tê exousia tê tou theou diatagê anthestêken oi de anthestêkotes eautois krima a=lêmpsontai tsb=lêpsontai

13:3 oi gar archontes ouk eisin phobos a=tô tsb=tôn a=agathô tsb=agathôn a=ergô tsb=ergôn alla a=tô tsb=tôn a=kakô tsb=kakôn theleis de mê phobeisthai tên exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autês

13:4 theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiês phobou ou gar eikê tên machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgên tô to kakon prassonti

13:5 dio anagkê upotassesthai ou monon dia tên orgên alla kai dia tên suneidêsin

13:6 dia touto gar kai phorous teleite leitourgoi gar theou eisin eis auto touto proskarterountes

13:7 apodote tsb=oun pasin tas opheilas tô ton phoron ton phoron tô to telos to telos tô ton phobon ton phobon tô tên timên tên timên

13:8 mêdeni mêden opheilete ei mê to tsb=agapan allêlous a=agapan o gar agapôn ton eteron nomon peplêrôken

13:9 to gar ou moicheuseis ou phoneuseis ou klepseis b=[ou ts=ou b=pseudomarturêseis] ts=pseudomarturêseis ouk epithumêseis kai ei tis etera entolê en tsb=toutô tô logô a=toutô anakephalaioutai a=[en tsb=en a=tô] tsb=tô agapêseis ton plêsion sou ôs ab=seauton

13:10 ê agapê tô plêsion kakon ouk ergazetai plêrôma oun nomou ê agapê

13:11 kai touto eidotes ton kairon oti ôra tsb=êmas êdê a=umas ex upnou egerthênai nun gar egguteron êmôn ê sôtêria ê ote episteusamen

13:12 ê nux proekopsen ê de êmera êggiken apothômetha oun ta erga tou skotous tsb=kai endusômetha a=[de] ta opla tou phôtos

13:13 ôs en êmera euschêmonôs peripatêsômen mê kômois kai methais mê koitais kai aselgeiais mê eridi kai zêlô

13:14 a=alla tsb=all endusasthe ton kurion iêsoun christon kai tês sarkos pronoian mê poieisthe eis epithumias

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase