Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

7:1 vyhy bsnt `rbj ldryvs hmlk hyh dbr-yhvh `l-zkryh b`rbjh lxds htsjy bk$lv.

7:2 vyslx byt-`l sr-`&r vrgm mlk v`nsyv lxlvt `t-pny yhvh.

7:3 l`mr `l-hkhnym `sr lbyt-yhvh &b`vt v`l-hnby`ym l`mr h`bkh bxds hxmsy hnzr k`sr jsyty zh kmh snym.

7:4 vyhy dbr-yhvh &b`vt `ly l`mr.

7:5 `mr `l-kl-jm h`r& v`l-hkhnym l`mr ky-&mtm v$pvd bxmysy vbsbyjy vzh sbjym snh h&vm &mtny `ny.

7:6 vky t`klv vky tstv hlv` `tm h`klym v`tm hstym.

7:7 hlv` `t-hdbrym `sr qr` yhvh byd hnby`ym hr`snym bhyvt yrvslm ysbt vslvh vjryh $bybtyh vhngb vhsplh ysb.

7:8 vyhy dbr-yhvh `l-zkryh l`mr.

7:9 kh `mr yhvh &b`vt l`mr msp+ `mt sp+v vx$d vrxmym jsv `ys `t- `xyv.

7:10 v`lmnh vytvm gr vjny `l-tjsqv vrjt `ys `xyv `l-txsbv blbbkm.

7:11 vym`nv lhqsyb vytnv ktp $rrt v`znyhm hkbydv msmvj.

7:12 vlbm smv smyr msmvj `t-htvrh v`t-hdbrym `sr slx yhvh &b`vt brvxv byd hnby`ym hr`snym vyhy q&p gdvl m`t yhvh &b`vt.

7:13 vyhy k`sr-qr` vl` smjv kn yqr`v vl` `smj `mr yhvh &b`vt.

7:14 v`$jrm jl kl-hgvym `sr l`-ydjvm vh`r& nsmh `xryhm mjbr vmsb vysymv `r&-xmdh lsmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase