Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

8:1 peri de tôn eidôlothutôn oidamen oti pantes gnôsin echomen ê gnôsis phusioi ê de agapê oikodomei

8:2 ei tsb=de tis dokei a=egnôkenai tsb=eidenai ti a=oupô a=egnô tsb=oudepô tsb=ouden tsb=egnôken kathôs dei gnônai

8:3 ei de tis agapa ton theon outos egnôstai up autou

8:4 peri tês brôseôs oun tôn eidôlothutôn oidamen oti ouden eidôlon en kosmô kai oti oudeis theos tsb=eteros ei mê eis

8:5 kai gar eiper eisin legomenoi theoi eite en ouranô eite epi b=[tês] ts=tês gês ôsper eisin theoi polloi kai kurioi polloi

8:6 all êmin eis theos o patêr ex ou ta panta kai êmeis eis auton kai eis kurios iêsous christos di ou ta panta kai êmeis di autou

8:7 all ouk en pasin ê gnôsis tines de tê a=sunêtheia tsb=suneidêsei tsb=tou tsb=eidôlou eôs arti a=tou a=eidôlou ôs eidôlothuton esthiousin kai ê suneidêsis autôn asthenês ousa molunetai

8:8 brôma de êmas ou a=parastêsei tsb=paristêsin tô theô tsb=oute tsb=gar tsb=ean tsb=phagômen tsb=perisseuomen oute ean mê phagômen usteroumetha a=oute a=ean a=phagômen a=perisseuomen

8:9 blepete de a=mê a=pôs tsb=mêpôs ê exousia umôn autê proskomma genêtai tois a=asthenesin tsb=asthenousin

8:10 ean gar tis idê se ton echonta gnôsin en eidôleiô katakeimenon ouchi ê suneidêsis autou asthenous ontos oikodomêthêsetai eis to ta eidôlothuta esthiein

8:11 a=apollutai tsb=kai a=gar tsb=apoleitai o asthenôn a=en tsb=adelphos tsb=epi tê sê gnôsei a=o a=adelphos di on christos apethanen

8:12 outôs de amartanontes eis tous adelphous kai tuptontes autôn tên suneidêsin asthenousan eis christon amartanete

8:13 dioper ei brôma skandalizei ton adelphon mou ou mê phagô krea eis ton aiôna ina mê ton adelphon mou skandalisô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase