Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

15:1 gnôrizô de umin adelphoi to euaggelion o euêggelisamên umin o kai parelabete en ô kai estêkate

15:2 di ou kai sôzesthe tini logô euêggelisamên umin ei katechete ektos ei mê eikê episteusate

15:3 paredôka gar umin en prôtois o kai parelabon oti christos apethanen uper tôn amartiôn êmôn kata tas graphas

15:4 kai oti etaphê kai oti egêgertai tê tsb=tritê êmera a=tê a=tritê kata tas graphas

15:5 kai oti ôphthê kêpha eita tois dôdeka

15:6 epeita ôphthê epanô pentakosiois adelphois ephapax ex ôn oi a=pleiones tsb=pleious menousin eôs arti tines de tsb=kai ekoimêthêsan

15:7 epeita ôphthê iakôbô eita tois apostolois pasin

15:8 eschaton de pantôn ôsperei tô ektrômati ôphthê kamoi

15:9 egô gar eimi o elachistos tôn apostolôn os ouk eimi ikanos kaleisthai apostolos dioti ediôxa tên ekklêsian tou theou

15:10 chariti de theou eimi o eimi kai ê charis autou ê eis eme ou kenê egenêthê alla perissoteron autôn pantôn ekopiasa ouk egô de a=alla tsb=all ê charis tou theou a=[ê] tsb=ê sun emoi

15:11 eite oun egô eite ekeinoi outôs kêrussomen kai outôs episteusate

15:12 ei de christos kêrussetai oti ek nekrôn egêgertai pôs legousin tsb=tines en umin a=tines oti anastasis nekrôn ouk estin

15:13 ei de anastasis nekrôn ouk estin oude christos egêgertai

15:14 ei de christos ouk egêgertai kenon ara a=[kai] to kêrugma êmôn kenê tsb=de kai ê pistis umôn

15:15 euriskometha de kai pseudomartures tou theou oti emarturêsamen kata tou theou oti êgeiren ton christon on ouk êgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

15:16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude christos egêgertai

15:17 ei de christos ouk egêgertai mataia ê pistis umôn eti este en tais amartiais umôn

15:18 ara kai oi koimêthentes en christô apôlonto

15:19 ei en tê zôê tautê tsb=êlpikotes tsb=esmen en christô a=êlpikotes a=esmen monon eleeinoteroi pantôn anthrôpôn esmen

15:20 nuni de christos egêgertai ek nekrôn aparchê tôn kekoimêmenôn tsb=egeneto

15:21 epeidê gar di anthrôpou tsb=o thanatos kai di anthrôpou anastasis nekrôn

15:22 ôsper gar en tô adam pantes apothnêskousin outôs kai en tô christô pantes zôopoiêthêsontai

15:23 ekastos de en tô idiô tagmati aparchê christos epeita oi ab=tou christou en tê parousia autou

15:24 eita to telos otan a=paradidô tsb=paradô tên basileian tô theô kai patri otan katargêsê pasan archên kai pasan exousian kai dunamin

15:25 dei gar auton basileuein a=achri tsb=achris ou tsb=an thê pantas tous echthrous upo tous podas autou

15:26 eschatos echthros katargeitai o thanatos

15:27 panta gar upetaxen upo tous podas autou otan de eipê oti panta upotetaktai dêlon oti ektos tou upotaxantos autô ta panta

15:28 otan de upotagê autô ta panta tote a=[kai] tsb=kai autos o uios upotagêsetai tô upotaxanti autô ta panta ina ê o theos a=[ta] tsb=ta panta en pasin

15:29 epei ti poiêsousin oi baptizomenoi uper tôn nekrôn ei olôs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper a=autôn tsb=tôn tsb=nekrôn

15:30 ti kai êmeis kinduneuomen pasan ôran

15:31 kath êmeran apothnêskô nê tên abs=umeteran t=êmeteran kauchêsin a=[adelphoi] ên echô en christô iêsou tô kuriô êmôn

15:32 ei kata anthrôpon ethêriomachêsa en ephesô ti moi to ophelos ei nekroi ouk egeirontai phagômen kai piômen aurion gar apothnêskomen

15:33 mê planasthe phtheirousin êthê ab=chrêsta ts=chrêsth omiliai kakai

15:34 eknêpsate dikaiôs kai mê amartanete agnôsian gar theou tines echousin pros entropên umin a=lalô tsb=legô

15:35 a=alla tsb=all erei tis pôs egeirontai oi nekroi poiô de sômati erchontai

15:36 a=aphrôn tsb=aphron su o speireis ou zôopoieitai ean mê apothanê

15:37 kai o speireis ou to sôma to genêsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tuchoi sitou ê tinos tôn loipôn

15:38 o de theos tsb=autô didôsin a=autô sôma kathôs êthelêsen kai ekastô tôn spermatôn tsb=to idion sôma

15:39 ou pasa sarx ê autê sarx alla allê men ts=sarx anthrôpôn allê de sarx ktênôn allê de a=sarx a=ptênôn tsb=ichthuôn allê de a=ichthuôn tsb=ptênôn

15:40 kai sômata epourania kai sômata epigeia a=alla tsb=all etera men ê tôn epouraniôn doxa etera de ê tôn epigeiôn

15:41 allê doxa êliou kai allê doxa selênês kai allê doxa asterôn astêr gar asteros diapherei en doxê

15:42 outôs kai ê anastasis tôn nekrôn speiretai en phthora egeiretai en aphtharsia

15:43 speiretai en atimia egeiretai en doxê speiretai en astheneia egeiretai en dunamei

15:44 speiretai sôma psuchikon egeiretai sôma pneumatikon a=ei estin sôma psuchikon tsb=kai estin a=kai tsb=sôma pneumatikon

15:45 outôs kai gegraptai egeneto o prôtos anthrôpos adam eis psuchên zôsan o eschatos adam eis pneuma zôopoioun

15:46 all ou prôton to pneumatikon alla to psuchikon epeita to pneumatikon

15:47 o prôtos anthrôpos ek gês choikos o deuteros anthrôpos tsb=o tsb=kurios ex ouranou

15:48 oios o choikos toioutoi kai oi choikoi kai oios o epouranios toioutoi kai oi epouranioi

15:49 kai kathôs ephoresamen tên eikona tou choikou b=phoresômen ats=phoresomen kai tên eikona tou epouraniou

15:50 touto de phêmi adelphoi oti sarx kai aima basileian theou klêronomêsai ou a=dunatai tsb=dunantai oude ê phthora tên aphtharsian klêronomei

15:51 idou mustêrion umin legô pantes tsb=men ou koimêthêsometha pantes de allagêsometha

15:52 en atomô en ripê ophthalmou en tê eschatê salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerthêsontai aphthartoi kai êmeis allagêsometha

15:53 dei gar to phtharton touto endusasthai aphtharsian kai to thnêton touto endusasthai athanasian

15:54 otan de to phtharton touto endusêtai aphtharsian kai to thnêton touto endusêtai athanasian tote genêsetai o logos o gegrammenos katepothê o thanatos eis nikos

15:55 pou sou thanate to a=nikos tsb=kentron pou sou a=thanate tsb=adê to a=kentron tsb=nikos

15:56 to de kentron tou thanatou ê amartia ê de dunamis tês amartias o nomos

15:57 tô de theô charis tô didonti êmin to nikos dia tou kuriou êmôn iêsou christou

15:58 ôste adelphoi mou agapêtoi edraioi ginesthe ametakinêtoi perisseuontes en tô ergô tou kuriou pantote eidotes oti o kopos umôn ouk estin kenos en kuriô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase