Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

12:1 vy&jq `ys `prym vyjbr &pvnh vy`mrv lyptx mdvj jbrt lhlxm bbny- jmvn vlnv l` qr`t llkt jmk bytk nsrp jlyk b`s.

12:2 vy`mr yptx `lyhm `ys ryb hyyty `ny vjmy vbny-jmvn m`d v`zjq `tkm vl`-hvsjtm `vty mydm.

12:3 v`r`h ky-`ynk mvsyj v`symh npsy bkpy v`jbrh `l-bny jmvn vytnm yhvh bydy vlmh jlytm `ly hyvm hzh lhlxm by.

12:4 vyqb& yptx `t-kl-`nsy gljd vylxm `t-`prym vykv `nsy gljd `t- `prym ky `mrv ply+y `prym `tm gljd btvk `prym btvk mnsh.

12:5 vylkd gljd `t-mjbrvt hyrdn l`prym vhyh ky y`mrv ply+y `prym `jbrh vy`mrv lv `nsy-gljd h`prty `th vy`mr l`.

12:6 vy`mrv lv `mr-n` sblt vy`mr $blt vl` ykyn ldbr kn vy`xzv `vtv vysx+vhv `l-mjbrvt hyrdn vypl bjt hhy` m`prym `rbjym vsnym `lp.

12:7 vysp+ yptx `t-ysr`l ss snym vymt yptx hgljdy vyqbr bjry gljd.

12:8 vysp+ `xryv `t-ysr`l `b&n mbyt lxm.

12:9 vyhy-lv slsym bnym vslsym bnvt slx hxv&h vslsym bnvt hby` lbnyv mn-hxv& vysp+ `t-ysr`l sbj snym.

12:10 vymt `b&n vyqbr bbyt lxm.

12:11 vysp+ `xryv `t-ysr`l `ylvn hzbvlny vysp+ `t-ysr`l jsr snym.

12:12 vymt `lvn hzbvlny vyqbr b`ylvn b`r& zbvln.

12:13 vysp+ `xryv `t-ysr`l jbdvn bn-hll hprjtvny.

12:14 vyhy-lv `rbjym bnym vslsym bny bnym rkbym jl-sbjym jyrm vysp+ `t-ysr`l smnh snym.

12:15 vymt jbdvn bn-hll hprjtvny vyqbr bprjtvn b`r& `prym bhr hjmlqy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase