Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

31:1 vplstym nlxmym bysr`l vyn$v `nsy ysr`l mpny plstym vyplv xllym bhr hglbj.

31:2 vydbqv plstym `t-s`vl v`t-bnyv vykv plstym `t-yhvntn v`t- `byndb v`t-mlky-svj bny s`vl.

31:3 vtkbd hmlxmh `l-s`vl vym&`hv hmvrym `nsym bqst vyxl m`d mhmvrym.

31:4 vy`mr s`vl lns` klyv slp xrbk vdqrny bh pn-ybv`v hjrlym h`lh vdqrny vhtjllv-by vl` `bh ns` klyv ky yr` m`d vyqx s`vl `t-hxrb vypl jlyh.

31:5 vyr` ns`-klyv ky mt s`vl vypl gm-hv` jl-xrbv vymt jmv.

31:6 vymt s`vl vslst bnyv vns` klyv gm kl-`nsyv byvm hhv` yxdv.

31:7 vyr`v `nsy-ysr`l `sr-bjbr hjmq v`sr bjbr hyrdn ky-n$v `nsy ysr`l vky-mtv s`vl vbnyv vyjzbv `t-hjrym vyn$v vyb`v plstym vysbv bhn.

31:8 vyhy mmxrt vyb`v plstym lps+ `t-hxllym vym&`v `t-s`vl v`t- slst bnyv nplym bhr hglbj.

31:9 vykrtv `t-r`sv vypsy+v `t-klyv vyslxv b`r&-plstym $byb lbsr byt j&byhm v`t-hjm.

31:10 vysmv `t-klyv byt jstrvt v`t-gvytv tqjv bxvmt byt sn.

31:11 vysmjv `lyv ysby ybys gljd `t `sr-jsv plstym ls`vl.

31:12 vyqvmv kl-`ys xyl vylkv kl-hlylh vyqxv `t-gvyt s`vl v`t gvyt bnyv mxvmt byt sn vyb`v ybsh vysrpv `tm sm.

31:13 vyqxv `t-j&mtyhm vyqbrv txt-h`sl bybsh vy&mv sbjt ymym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase