Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

4:1 vysmj bn-s`vl ky mt `bnr bxbrvn vyrpv ydyv vkl-ysr`l nbhlv.

4:2 vsny `nsym sry-gdvdym hyv bn-s`vl sm h`xd bjnh vsm hsny rkb bny rmvn hb`rty mbny bnymn ky gm-b`rvt txsb jl-bnymn.

4:3 vybrxv hb`rtym gtymh vyhyv-sm grym jd hyvm hzh.

4:4 vlyhvntn bn-s`vl bn nkh rglym bn-xms snym hyh bb` smjt s`vl vyhvntn myzrj`l vts`hv `mntv vtn$ vyhy bxpzh lnv$ vypl vyp$x vsmv mpybst.

4:5 vylkv bny-rmvn hb`rty rkb vbjnh vyb`v kxm hyvm `l-byt `ys bst vhv` skb `t mskb h&hrym.

4:6 vhnh b`v jd-tvk hbyt lqxy x+ym vykhv `l-hxms vrkb vbjnh `xyv nml+v.

4:7 vyb`v hbyt vhv`-skb jl-m+tv bxdr mskbv vykhv vymthv vy$yrv `t- r`sv vyqxv `t-r`sv vylkv drk hjrbh kl-hlylh.

4:8 vyb`v `t-r`s `ys-bst `l-dvd xbrvn vy`mrv `l-hmlk hnh-r`s `ys- bst bn-s`vl `ybk `sr bqs `t-npsk vytn yhvh l`dny hmlk nqmvt hyvm hzh ms`vl vmzrjv.

4:9 vyjn dvd `t-rkb v`t-bjnh `xyv bny rmvn hb`rty vy`mr lhm xy- yhvh `sr-pdh `t-npsy mkl-&rh.

4:10 ky hmgyd ly l`mr hnh-mt s`vl vhv`-hyh kmbsr bjynyv v`xzh bv v`hrghv b&qlg `sr ltty-lv bsrh.

4:11 `p ky-`nsym rsjym hrgv `t-`ys-&dyq bbytv jl-mskbv vjth hlv` `bqs `t-dmv mydkm vbjrty `tkm mn-h`r&.

4:12 vy&v dvd `t-hnjrym vyhrgvm vyq&&v `t-ydyhm v`t-rglyhm vytlv jl-hbrkh bxbrvn v`t r`s `ys-bst lqxv vyqbrv bqbr-`bnr bxbrvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase