Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

8:1 vyhy `xry-kn vyk dvd `t-plstym vyknyjm vyqx dvd `t-mtg h`mh myd plstym.

8:2 vyk `t-mv`b vymddm bxbl hskb `vtm `r&h vymdd sny-xblym lhmyt vml` hxbl lhxyvt vthy mv`b ldvd ljbdym ns`y mnxh.

8:3 vyk dvd `t-hddjzr bn-rxb mlk &vbh blktv lhsyb ydv bnhr-.

8:4 vylkd dvd mmnv `lp vsbj-m`vt prsym vjsrym `lp `ys rgly vyjqr dvd `t-kl-hrkb vyvtr mmnv m`h rkb.

8:5 vtb` `rm dmsq ljzr lhddjzr mlk &vbh vyk dvd b`rm jsrym-vsnym `lp `ys.

8:6 vysm dvd n&bym b`rm dmsq vthy `rm ldvd ljbdym nvs`y mnxh vysj yhvh `t-dvd bkl `sr hlk.

8:7 vyqx dvd `t sl+y hzhb `sr hyv `l jbdy hddjzr vyby`m yrvslm.

8:8 vmb+x vmbrty jry hddjzr lqx hmlk dvd nxst hrbh m`d.

8:9 vysmj tjy mlk xmt ky hkh dvd `t kl-xyl hddjzr.

8:10 vyslx tjy `t-yvrm-bnv `l-hmlk-dvd ls`l-lv lslvm vlbrkv jl `sr nlxm bhddjzr vykhv ky-`ys mlxmvt tjy hyh hddjzr vbydv hyv kly-k$p vkly-zhb vkly nxst.

8:11 gm-`tm hqdys hmlk dvd lyhvh jm-hk$p vhzhb `sr hqdys mkl- hgvym `sr kbs.

8:12 m`rm vmmv`b vmbny jmvn vmplstym vmjmlq vmsll hddjzr bn-rxb mlk &vbh.

8:13 vyjs dvd sm bsbv mhkvtv `t-`rm bgy`-mlx smvnh jsr `lp.

8:14 vysm b`dvm n&bym bkl-`dvm sm n&bym vyhy kl-`dvm jbdym ldvd vyvsj yhvh `t-dvd bkl `sr hlk.

8:15 vymlk dvd jl-kl-ysr`l vyhy dvd jsh msp+ v&dqh lkl-jmv.

8:16 vyv`b bn-&rvyh jl-h&b` vyhvsp+ bn-`xylvd mzkyr.

8:17 v&dvq bn-`xy+vb v`xymlk bn-`bytr khnym vsryh $vpr.

8:18 vbnyhv bn-yhvydj vhkrty vhplty vbny dvd khnym hyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase