Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

4:1 smjv dbr-yhvh bny ysr`l ky ryb lyhvh jm-yvsby h`r& ky `yn-`mt v`yn-x$d v`yn-djt `lhym b`r&.

4:2 `lh vkxs vr&x vgnb vn`p pr&v vdmym bdmym ngjv.

4:3 jl-kn t`bl h`r& v`mll kl-yvsb bh bxyt hsdh vbjvp hsmym vgm- dgy hym y`$pv.

4:4 `k `ys `l-yrb v`l-yvkx `ys vjmk kmryby khn.

4:5 vkslt hyvm vksl gm-nby` jmk lylh vdmyty `mk.

4:6 ndmv jmy mbly hdjt ky-`th hdjt m`$t v`m`$`k mkhn ly vtskx tvrt `lhyk `skx bnyk gm-`ny.

4:7 krbm kn x+`v-ly kbvdm bqlvn `myr.

4:8 x+`t jmy y`klv v`l-jvnm ys`v npsv.

4:9 vhyh kjm kkhn vpqdty jlyv drkyv vmjllyv `syb lv.

4:10 v`klv vl` ysbjv hznv vl` ypr&v ky-`t-yhvh jzbv lsmr.

4:11 znvt vyyn vtyrvs yqx-lb.

4:12 jmy bj&v ys`l vmqlv ygyd lv ky rvx znvnym htjh vyznv mtxt `lhyhm.

4:13 jl-r`sy hhrym yzbxv vjl-hgbjvt yq+rv txt `lvn vlbnh v`lh ky +vb &lh jl-kn tznynh bnvtykm vklvtykm tn`pnh.

4:14 l`-`pqvd jl-bnvtykm ky tznynh vjl-klvtykm ky tn`pnh ky-hm jm- hznvt yprdv vjm-hqdsvt yzbxv vjm l`-ybyn ylb+.

4:15 `m-znh `th ysr`l `l-y`sm yhvdh v`l-tb`v hglgl v`l-tjlv byt `vn v`l-tsbjv xy-yhvh.

4:16 ky kprh $rrh $rr ysr`l jth yrjm yhvh kkbs bmrxb.

4:17 xbvr j&bym `prym hnx-lv.

4:18 $r $b`m hznh hznv `hbv hbv qlvn mgnyh.

4:19 &rr rvx `vth bknpyh vybsv mzbxvtm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase