Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

5:1 smjv-z`t hkhnym vhqsybv byt ysr`l vbyt hmlk h`zynv ky lkm hmsp+ ky-px hyytm lm&ph vrst prvsh jl-tbvr.

5:2 vsx+h s+ym hjmyqv v`ny mv$r lklm.

5:3 `ny ydjty `prym vysr`l l`-nkxd mmny ky jth hznyt `prym n+m` ysr`l.

5:4 l` ytnv mjllyhm lsvb `l-`lhyhm ky rvx znvnym bqrbm v`t-yhvh l` ydjv.

5:5 vjnh g`vn-ysr`l bpnyv vysr`l v`prym ykslv bjvnm ksl gm-yhvdh jmm.

5:6 b&`nm vbbqrm ylkv lbqs `t-yhvh vl` ym&`v xl& mhm.

5:7 byhvh bgdv ky-bnym zrym yldv jth y`klm xds `t-xlqyhm.

5:8 tqjv svpr bgbjh x&&rh brmh hryjv byt `vn `xryk bnymyn.

5:9 `prym lsmh thyh byvm tvkxh bsb+y ysr`l hvdjty n`mnh.

5:10 hyv sry yhvdh km$ygy gbvl jlyhm `spvk kmym jbrty.

5:11 jsvq `prym r&v& msp+ ky hv`yl hlk `xry-&v.

5:12 v`ny kjs l`prym vkrqb lbyt yhvdh.

5:13 vyr` `prym `t-xlyv vyhvdh `t-mzrv vylk `prym `l-`svr vyslx `l-mlk yrb vhv` l` yvkl lrp` lkm vl`-yghh mkm mzvr.

5:14 ky `nky ksxl l`prym vkkpyr lbyt yhvdh `ny `ny `+rp v`lk `s` v`yn m&yl.

5:15 `lk `svbh `l-mqvmy jd `sr-y`smv vbqsv pny b&r lhm ysxrnny.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase