Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

6:1 lkv vnsvbh `l-yhvh ky hv` +rp vyrp`nv yk vyxbsnv.

6:2 yxynv mymym byvm hslysy yqmnv vnxyh lpnyv.

6:3 vndjh nrdph ldjt `t-yhvh ksxr nkvn mv&`v vybv` kgsm lnv kmlqvs yvrh `r&.

6:4 mh `jsh-lk `prym mh `jsh-lk yhvdh vx$dkm kjnn-bqr vk+l mskym hlk.

6:5 jl-kn x&bty bnby`ym hrgtym b`mry-py vmsp+yk `vr y&`.

6:6 ky x$d xp&ty vl`-zbx vdjt `lhym mjlvt.

6:7 vhmh k`dm jbrv bryt sm bgdv by.

6:8 gljd qryt pjly `vn jqbh mdm.

6:9 vkxky `ys gdvdym xbr khnym drk yr&xv-skmh ky zmh jsv.

6:10 bbyt ysr`l r`yty sjryryh sm znvt l`prym n+m` ysr`l.

6:11 gm-yhvdh st q&yr lk bsvby sbvt jmy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase