Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Kings 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

8:1 v`lysj dbr `l-h`sh `sr-hxyh `t-bnh l`mr qvmy vlky `ty vbytk vgvry b`sr tgvry ky-qr` yhvh lrjb vgm-b` `l-h`r& sbj snym.

8:2 vtqm h`sh vtjs kdbr `ys h`lhym vtlk hy` vbyth vtgr b`r&- plstym sbj snym.

8:3 vyhy mq&h sbj snym vtsb h`sh m`r& plstym vt&` l&jq `l-hmlk `l- byth v`l-sdh.

8:4 vhmlk mdbr `l-gxzy njr `ys-h`lhym l`mr $prh-n` ly `t kl- hgdlvt `sr-jsh `lysj.

8:5 vyhy hv` m$pr lmlk `t `sr-hxyh `t-hmt vhnh h`sh `sr-hxyh `t- bnh &jqt `l-hmlk jl-byth vjl-sdh vy`mr gxzy `dny hmlk z`t h`sh vzh-bnh `sr-hxyh `lysj.

8:6 vys`l hmlk l`sh vt$pr-lv vytn-lh hmlk $ry$ `xd l`mr hsyb `t- kl-`sr-lh v`t kl-tbv`t hsdh myvm jzbh `t-h`r& vjd-jth.

8:7 vyb` `lysj dmsq vbn-hdd mlk-`rm xlh vygd-lv l`mr b` `ys h`lhym jd-hnh.

8:8 vy`mr hmlk `l-xzh`l qx bydk mnxh vlk lqr`t `ys h`lhym vdrst `t-yhvh m`vtv l`mr h`xyh mxly zh.

8:9 vylk xz`l lqr`tv vyqx mnxh bydv vkl-+vb dmsq ms` `rbjym gml vyb` vyjmd lpnyv vy`mr bnk bn-hdd mlk-`rm slxny `lyk l`mr h`xyh mxly zh.

8:10 vy`mr `lyv `lysj lk `mr-l` xyh txyh vhr`ny yhvh ky-mvt ymvt.

8:11 vyjmd `t-pnyv vysm jd-bs vybk `ys h`lhym.

8:12 vy`mr xz`l mdvj `dny bkh vy`mr ky-ydjty `t `sr-tjsh lbny ysr`l rjh mb&ryhm tslx b`s vbxryhm bxrb thrg vjllyhm tr+s vhrtyhm tbqj.

8:13 vy`mr xzh`l ky mh jbdk hklb ky yjsh hdbr hgdvl hzh vy`mr `lysj hr`ny yhvh `tk mlk jl-`rm.

8:14 vylk m`t `lysj vyb` `l-`dnyv vy`mr lv mh-`mr lk `lysj vy`mr `mr ly xyh txyh.

8:15 vyhy mmxrt vyqx hmkbr vy+bl bmym vyprs jl-pnyv vymt vymlk xzh`l txtyv.

8:16 vbsnt xms lyvrm bn-`x`b mlk ysr`l vyhvsp+ mlk yhvdh mlk yhvrm bn-yhvsp+ mlk yhvdh.

8:17 bn-slsym vstym snh hyh bmlkv vsmnh snh mlk byrvslm.

8:18 vylk bdrk mlky ysr`l k`sr jsv byt `x`b ky bt-`x`b hyth-lv l`sh vyjs hrj bjyny yhvh.

8:19 vl`-`bh yhvh lhsxyt `t-yhvdh lmjn dvd jbdv k`sr `mr-lv ltt lv nyr lbnyv kl-hymym.

8:20 bymyv psj `dvm mtxt yd-yhvdh vymlkv jlyhm mlk.

8:21 vyjbr yvrm &jyrh vkl-hrkb jmv vyhy-hv` qm lylh vykh `t-`dvm h$byb `lyv v`t sry hrkb vyn$ hjm l`hlyv.

8:22 vypsj `dvm mtxt yd-yhvdh jd hyvm hzh `z tpsj lbnh bjt hhy`.

8:23 vytr dbry yvrm vkl-`sr jsh hlv`-hm ktvbym jl-$pr dbry hymym lmlky yhvdh.

8:24 vyskb yvrm jm-`btyv vyqbr jm-`btyv bjyr dvd vymlk `xzyhv bnv txtyv.

8:25 bsnt stym-jsrh snh lyvrm bn-`x`b mlk ysr`l mlk `xzyhv bn- yhvrm mlk yhvdh.

8:26 bn-jsrym vstym snh `xzyhv bmlkv vsnh `xt mlk byrvslm vsm `mv jtlyhv bt-jmry mlk ysr`l.

8:27 vylk bdrk byt `x`b vyjs hrj bjyny yhvh kbyt `x`b ky xtn byt- `x`b hv`.

8:28 vylk `t-yvrm bn-`x`b lmlxmh jm-xzh`l mlk-`rm brmt gljd vykv `rmym `t-yvrm.

8:29 vysb yvrm hmlk lhtrp` byzrj`l mn-hmkym `sr ykhv `rmym brmh bhlxmv `t-xzh`l mlk `rm v`xzyhv bn-yhvrm mlk yhvdh yrd lr`vt `t- yvrm bn-`x`b byzrj`l ky-xlh hv`.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase