Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Chronicles 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

17:1 vyhy k`sr ysb dvyd bbytv vy`mr dvyd `l-ntn hnby` hnh `nky yvsb bbyt h`rzym v`rvn bryt-yhvh txt yryjvt.

17:2 vy`mr ntn `l-dvyd kl `sr blbbk jsh ky h`lhym jmk.

17:3 vyhy blylh hhv` vyhy dbr-`lhym `l-ntn l`mr.

17:4 lk v`mrt `l-dvyd jbdy kh `mr yhvh l` `th tbnh-ly hbyt lsbt.

17:5 ky l` ysbty bbyt mn-hyvm `sr hjlyty `t-ysr`l jd hyvm hzh v`hyh m`hl `l-`hl vmmskn.

17:6 bkl `sr-hthlkty bkl-ysr`l hdbr dbrty `t-`xd sp+y ysr`l `sr &vyty lrjvt `t-jmy l`mr lmh l`-bnytm ly byt `rzym.

17:7 vjth kh-t`mr ljbdy ldvyd kh `mr yhvh &b`vt `ny lqxtyk mn-hnvh mn-`xry h&`n lhyvt ngyd jl jmy ysr`l.

17:8 v`hyh jmk bkl `sr hlkt v`kryt `t-kl-`vybyk mpnyk vjsyty lk sm ksm hgdvlym `sr b`r&.

17:9 vsmty mqvm ljmy ysr`l vn+jtyhv vskn txtyv vl` yrgz jvd vl`- yv$ypv bny-jvlh lbltv k`sr br`svnh.

17:10 vlmymym `sr &vyty sp+ym jl-jmy ysr`l vhknjty `t-kl-`vybyk v`gd lk vbyt ybnh-lk yhvh.

17:11 vhyh ky-ml`v ymyk llkt jm-`btyk vhqymvty `t-zrjk `xryk `sr yhyh mbnyk vhkynvty `t-mlkvtv.

17:12 hv` ybnh-ly byt vknnty `t-k$`v jd-jvlm.

17:13 `ny `hyh-lv l`b vhv` yhyh-ly lbn vx$dy l`-`$yr mjmv k`sr h$yrvty m`sr hyh lpnyk.

17:14 vhjmdtyhv bbyty vbmlkvty jd-hjvlm vk$`v yhyh nkvn jd-jvlm.

17:15 kkl hdbrym h`lh vkkl hxzvn hzh kn dbr ntn `l-dvyd.

17:16 vyb` hmlk dvyd vysb lpny yhvh vy`mr my-`ny yhvh `lhym vmy byty ky hby`tny jd-hlm.

17:17 vtq+n z`t bjynyk `lhym vtdbr jl-byt-jbdk lmrxvq vr`ytny ktvr h`dm hmjlh yhvh `lhym.

17:18 mh-yv$yp jvd dvyd `lyk lkbvd `t-jbdk v`th `t-jbdk ydjt.

17:19 yhvh bjbvr jbdk vklbk jsyt `t kl-hgdvlh hz`t lhdyj `t-kl- hgdlvt.

17:20 yhvh `yn kmvk v`yn `lhym zvltk bkl `sr-smjnv b`znynv.

17:21 vmy kjmk ysr`l gvy `xd b`r& `sr hlk h`lhym lpdvt lv jm lsvm lk sm gdlvt vnr`vt lgrs mpny jmk `sr-pdyt mm&rym gvym.

17:22 vttn `t-jmk ysr`l lk ljm jd-jvlm v`th yhvh hyyt lhm l`lhym.

17:23 vjth yhvh hdbr `sr dbrt jl-jbdk vjl-bytv y`mn jd-jvlm vjsh k`sr dbrt.

17:24 vy`mn vygdl smk jd-jvlm l`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l `lhym lysr`l vbyt-dvyd jbdk nkvn lpnyk.

17:25 ky `th `lhy glyt `t-`zn jbdk lbnvt lv byt jl-kn m&` jbdk lhtpll lpnyk.

17:26 vjth yhvh `th-hv` h`lhym vtdbr jl-jbdk h+vbh hz`t.

17:27 vjth hv`lt lbrk `t-byt jbdk lhyvt ljvlm lpnyk ky-`th yhvh brkt vmbrk ljvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase