Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

11:1 vyjn &pr hnjmty vy`mr.

11:2 hrb dbrym l` yjnh v`m-`ys sptym y&dq.

11:3 bdyk mtym yxrysv vtljg v`yn mklm.

11:4 vt`mr zk lqxy vbr hyyty bjynyk.

11:5 v`vlm my-ytn `lvh dbr vyptx sptyv jmk.

11:6 vygd-lk tjlmvt xkmh ky-kplym ltvsyh vdj ky-ysh lk `lvh mjvnk.

11:7 hxqr `lvh tm&` `m jd-tklyt sdy tm&`.

11:8 gbhy smym mh-tpjl jmqh ms`vl mh-tdj.

11:9 `rkh m`r& mdh vrxbh mny-ym.

11:10 `m-yxlp vy$gyr vyqhyl vmy ysybnv.

11:11 ky-hv` ydj mty-sv` vyr`-`vn vl` ytbvnn.

11:12 v`ys nbvb ylbb vjyr pr` `dm yvld.

11:13 `m-`th hkynvt lbk vprst `lyv kpk.

11:14 `m-`vn bydk hrxyqhv v`l-tskn b`hlyk jvlh.

11:15 ky-`z ts` pnyk mmvm vhyyt m&q vl` tyr`.

11:16 ky-`th jml tskx kmym jbrv tzkr.

11:17 vm&hrym yqvm xld tjph kbqr thyh.

11:18 vb+xt ky-ys tqvh vxprt lb+x tskb.

11:19 vrb&t v`yn mxryd vxlv pnyk rbym.

11:20 vjyny rsjym tklynh vmnv$ `bd mnhm vtqvtm mpx-nps.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase