Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

17:1 rvxy xblh ymy nzjkv qbrym ly.

17:2 `m-l` htlym jmdy vbhmrvtm tln jyny.

17:3 symh-n` jrbny jmk my hv` lydy ytqj.

17:4 ky-lbm &pnt mskl jl-kn l` trmm.

17:5 lxlq ygyd rjym vjyny bnyv tklnh.

17:6 vh&gny lmsl jmym vtpt lpnym `hyh.

17:7 vtkh mkjs jyny vy&ry k&l klm.

17:8 ysmv ysrym jl-z`t vnqy jl-xnp ytjrr.

17:9 vy`xz &dyq drkv v+hr-ydym y$yp `m&.

17:10 v`vlm klm tsbv vb`v n` vl`-`m&` bkm xkm.

17:11 ymy jbrv zmty ntqv mvrsy lbby.

17:12 lylh lyvm ysymv `vr qrvb mpny-xsk.

17:13 `m-`qvh s`vl byty bxsk rpdty y&vjy.

17:14 lsxt qr`ty `by `th `my v`xty lrmh.

17:15 v`yh `pv tqvty vtqvty my ysvrnh.

17:16 bdy s`l trdnh `m-yxd jl-jpr nxt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase