Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

12:1 vyjn `yvb vy`mr.

12:2 `mnm ky `tm-jm vjmkm tmvt xkmh.

12:3 gm-ly lbb kmvkm l`-npl `nky mkm v`t-my-`yn kmv-`lh.

12:4 sxq lrjhv `hyh qr` l`lvh vyjnhv sxvq &dyq tmym.

12:5 lpyd bvz ljstvt s`nn nkvn lmvjdy rgl.

12:6 yslyv `hlym lsddym vb+xvt lmrgyzy `l l`sr hby` `lvh bydv.

12:7 v`vlm s`l-n` bhmvt vtrk vjvp hsmym vygd-lk.

12:8 `v syx l`r& vtrk vy$prv lk dgy hym.

12:9 my l`-ydj bkl-`lh ky yd-yhvh jsth z`t.

12:10 `sr bydv nps kl-xy vrvx kl-bsr-`ys.

12:11 hl`-`zn mlyn tbxn vxk `kl y+jm-lv.

12:12 bysysym xkmh v`rk ymym tbvnh.

12:13 jmv xkmh vgbvrh lv j&h vtbvnh.

12:14 hn yhrv$ vl` ybnh y$gr jl-`ys vl` yptx.

12:15 hn yj&r bmym vybsv vyslxm vyhpkv `r&.

12:16 jmv jz vtvsyh lv sgg vmsgh.

12:17 mvlyk yvj&ym svll vsp+ym yhvll.

12:18 mv$r mlkym ptx vy`$r `zvr bmtnyhm.

12:19 mvlyk khnym svll v`tnym y$lp.

12:20 m$yr sph ln`mnym v+jm zqnym yqx.

12:21 svpk bvz jl-ndybym vmzyx `pyqym rph.

12:22 mglh jmqvt mny-xsk vy&` l`vr &lmvt.

12:23 msgy` lgvym vy`bdm s+x lgvym vynxm.

12:24 m$yr lb r`sy jm-h`r& vytjm bthv l`-drk.

12:25 ymssv-xsk vl`-`vr vytjm kskvr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase