Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

18:1 vyjn bldd hsxy vy`mr.

18:2 jd-`nh tsymvn qn&y lmlyn tbynv v`xr ndbr.

18:3 mdvj nxsbnv kbhmh n+mynv bjynykm.

18:4 +rp npsv b`pv hlmjnk tjzb `r& vyjtq-&vr mmqmv.

18:5 gm `vr rsjym ydjk vl`-ygh sbyb `sv.

18:6 `vr xsk b`hlv vnrv jlyv ydjk.

18:7 y&rv &jdy `vnv vtslykhv j&tv.

18:8 ky-slx brst brglyv vjl-sbkh ythlk.

18:9 y`xz bjqb px yxzq jlyv &mym.

18:10 +mvn b`r& xblv vmlkdtv jly ntyb.

18:11 $byb bjthv blhvt vhpy&hv lrglyv.

18:12 yhy-rjb `nv v`yd nkvn l&ljv.

18:13 y`kl bdy jvrv y`kl bdyv bkvr mvt.

18:14 yntq m`hlv mb+xv vt&jdhv lmlk blhvt.

18:15 tskvn b`hlv mbly-lv yzrh jl-nvhv gpryt.

18:16 mtxt srsyv ybsv vmmjl yml q&yrv.

18:17 zkrv-`bd mny-`r& vl`-sm lv jl-pny-xv&.

18:18 yhdphv m`vr `l-xsk vmtbl yndhv.

18:19 l` nyn lv vl`-nkd bjmv v`yn sryd bmgvryv.

18:20 jl-yvmv nsmv `xrnym vqdmnym `xzv sjr.

18:21 `k-`lh msknvt jvl vzh mqvm l`-ydj-`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase