Main Index: Hebrew Transliteration

 

Job 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

26:1 vyjn `yvb vy`mr.

26:2 mh-jzrt ll`-kx hvsjt zrvj l`-jz.

26:3 mh-yj&t ll` xkmh vtvsyh lrb hvdjt.

26:4 `t-my hgdt mlyn vnsmt-my y&`h mmk.

26:5 hrp`ym yxvllv mtxt mym vsknyhm.

26:6 jrvm s`vl ngdv v`yn k$vt l`bdvn.

26:7 n+h &pvn jl-thv tlh `r& jl-bly-mh.

26:8 &rr-mym bjbyv vl`-nbqj jnn txtm.

26:9 m`xz pny-k$h prsz jlyv jnnv.

26:10 xq-xg jl-pny-mym jd-tklyt `vr jm-xsk.

26:11 jmvdy smym yrvppv vytmhv mgjrtv.

26:12 bkxv rgj hym vbtvbntv mx& rhb.

26:13 brvxv smym sprh xllh ydv nxs bryx.

26:14 hn-`lh q&vt drkv vmh-sm& dbr nsmj-bv vrjm gbvrtv my ytbvnn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase