Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

2:1 vy`mr `ly bn-`dm jmd jl-rglyk v`dbr `tk.

2:2 vtb` by rvx k`sr dbr `ly vtjmdny jl-rgly v`smj `t mdbr `ly.

2:3 vy`mr `ly bn-`dm svlx `ny `vtk `l-bny ysr`l `l-gvym hmvrdym `sr mrdv-by hmh v`bvtm psjv by jd-j&m hyvm hzh.

2:4 vhbnym qsy pnym vxzqy-lb `ny svlx `vtk `lyhm v`mrt `lyhm kh `mr `dny yhvh.

2:5 vhmh `m-ysmjv v`m-yxdlv ky byt mry hmh vydjv ky nby` hyh btvkm.

2:6 v`th bn-`dm `l-tyr` mhm vmdbryhm `l-tyr` ky $rbym v$lvnym `vtk v`l-jqrbym `th yvsb mdbryhm `l-tyr` vmpnyhm `l-txt ky byt mry hmh.

2:7 vdbrt `t-dbry `lyhm `m-ysmjv v`m-yxdlv ky mry hmh.

2:8 v`th bn-`dm smj `t `sr-`ny mdbr `lyk `l-thy-mry kbyt hmry p&h pyk v`kl `t `sr-`ny ntn `lyk.

2:9 v`r`h vhnh-yd slvxh `ly vhnh-bv mglt-$pr.

2:10 vyprs `vth lpny vhy` ktvbh pnym v`xvr vktvb `lyh qnym vhgh vhy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase