Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

9:1 vyqr` b`zny qvl gdvl l`mr qrbv pqdvt hjyr v`ys kly msxtv bydv.

9:2 vhnh ssh `nsym b`ym mdrk-sjr hjlyvn `sr mpnh &pvnh v`ys kly mp&v bydv v`ys-`xd btvkm lbs bdym vq$t h$pr bmtnyv vyb`v vyjmdv `&l mzbx hnxst.

9:3 vkbvd `lhy ysr`l njlh mjl hkrvb `sr hyh jlyv `l mptn hbyt vyqr` `l-h`ys hlbs hbdym `sr q$t h$pr bmtnyv.

9:4 vy`mr yhvh `lv jbr btvk hjyr btvk yrvslm vhtvyt tv jl-m&xvt h`nsym hn`nxym vhn`nqym jl kl-htvjbvt hnjsvt btvkh.

9:5 vl`lh `mr b`zny jbrv bjyr `xryv vhkv jl-tx$ jynykm v`l-txmlv.

9:6 zqn bxvr vbtvlh v+p vnsym thrgv lmsxyt vjl-kl-`ys `sr-jlyv htv `l-tgsv vmmqdsy txlv vyxlv b`nsym hzqnym `sr lpny hbyt.

9:7 vy`mr `lyhm +m`v `t-hbyt vml`v `t-hx&rvt xllym &`v vy&`v vhkv bjyr.

9:8 vyhy khkvtm vn`s`r `ny v`plh jl-pny v`zjq v`mr `hh `dny yhvh hmsxyt `th `t kl-s`ryt ysr`l bspkk `t-xmtk jl-yrvslm.

9:9 vy`mr `ly jvn byt-ysr`l vyhvdh gdvl bm`d m`d vtml` h`r& dmym vhjyr ml`h m+h ky `mrv jzb yhvh `t-h`r& v`yn yhvh r`h.

9:10 vgm-`ny l`-txv$ jyny vl` `xml drkm br`sm ntty.

9:11 vhnh h`ys lbs hbdym `sr hq$t bmtnyv msyb dbr l`mr jsyty k`sr &vytny.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase