Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

12:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

12:2 bn-`dm btvk byt-hmry `th ysb `sr jynym lhm lr`vt vl` r`v `znym lhm lsmj vl` smjv ky byt mry hm.

12:3 v`th bn-`dm jsh lk kly gvlh vglh yvmm ljynyhm vglyt mmqvmk `l- mqvm `xr ljynyhm `vly yr`v ky byt mry hmh.

12:4 vhv&`t klyk kkly gvlh yvmm ljynyhm v`th t&` bjrb ljynyhm kmv&`y gvlh.

12:5 ljynyhm xtr-lk bqyr vhv&`t bv.

12:6 ljynyhm jl-ktp ts` bjl+h tv&y` pnyk tk$h vl` tr`h `t-h`r& ky- mvpt nttyk lbyt ysr`l.

12:7 v`js kn k`sr &vyty kly hv&`ty kkly gvlh yvmm vbjrb xtrty-ly bqyr byd bjl+h hv&`ty jl-ktp ns`ty ljynyhm.

12:8 vyhy dbr-yhvh `ly bbqr l`mr.

12:9 bn-`dm hl` `mrv `lyk byt ysr`l byt hmry mh `th jsh.

12:10 `mr `lyhm kh `mr `dny yhvh hnsy` hms` hzh byrvslm vkl-byt ysr`l `sr-hmh btvkm.

12:11 `mr `ny mvptkm k`sr jsyty kn yjsh lhm bgvlh bsby ylkv.

12:12 vhnsy` `sr-btvkm `l-ktp ys` bjl+h vy&` bqyr yxtrv lhv&y` bv pnyv yk$h yjn `sr l`-yr`h ljyn hv` `t-h`r&.

12:13 vprsty `t-rsty jlyv vntps bm&vdty vhb`ty `tv bblh `r& ksdym v`vth l`-yr`h vsm ymvt.

12:14 vkl `sr $bybtyv jzrh vkl-`gpyv `zrh lkl-rvx vxrb `ryq `xryhm.

12:15 vydjv ky-`ny yhvh bhpy&y `vtm bgvym vzryty `vtm b`r&vt.

12:16 vhvtrty mhm `nsy m$pr mxrb mrjb vmdbr lmjn y$prv `t-kl- tvjbvtyhm bgvym `sr-b`v sm vydjv ky-`ny yhvh.

12:17 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

12:18 bn-`dm lxmk brjs t`kl vmymyk brgzh vbd`gh tsth.

12:19 v`mrt `l-jm h`r& kh-`mr `dny yhvh lyvsby yrvslm `l-`dmt ysr`l lxmm bd`gh y`klv vmymyhm bsmmvn ystv lmjn tsm `r&h mml`h mxm$ kl-hysbym bh.

12:20 vhjrym hnvsbvt txrbnh vh`r& smmh thyh vydjtm ky-`ny yhvh.

12:21 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

12:22 bn-`dm mh-hmsl hzh lkm jl-`dmt ysr`l l`mr y`rkv hymym v`bd kl-xzvn.

12:23 lkn `mr `lyhm kh-`mr `dny yhvh hsbty `t-hmsl hzh vl`-ymslv `tv jvd bysr`l ky `m-dbr `lyhm qrbv hymym vdbr kl-xzvn.

12:24 ky l` yhyh jvd kl-xzvn sv` vmq$m xlq btvk byt ysr`l.

12:25 ky `ny yhvh `dbr `t `sr `dbr dbr vyjsh l` tmsk jvd ky bymykm byt hmry `dbr dbr vjsytyv n`m `dny yhvh.

12:26 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

12:27 bn-`dm hnh byt-ysr`l `mrym hxzvn `sr-hv` xzh lymym rbym vljtym rxvqvt hv` nb`.

12:28 lkn `mr `lyhm kh `mr `dny yhvh l`-tmsk jvd kl-dbry `sr `dbr dbr vyjsh n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase