Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 112

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

112:1 hllv yh `sry-`ys yr` `t-yhvh bm&vtyv xp& m`d.

112:2 gbvr b`r& yhyh zrjv dvr ysrym ybrk.

112:3 hvn-vjsr bbytv v&dqtv jmdt ljd.

112:4 zrx bxsk `vr lysrym xnvn vrxvm v&dyq.

112:5 +vb-`ys xvnn vmlvh yklkl dbryv bmsp+.

112:6 ky-ljvlm l`-ymv+ lzkr jvlm yhyh &dyq.

112:7 msmvjh rjh l` yyr` nkvn lbv b+x byhvh.

112:8 $mvk lbv l` yyr` jd `sr-yr`h b&ryv.

112:9 pzr ntn l`byvnym &dqtv jmdt ljd qrnv trvm bkbvd.

112:10 rsj yr`h vkj$ snyv yxrq vnm$ t`vt rsjym t`bd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase