Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 139

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

139:1 lmn&x ldvd mzmvr yhvh xqrtny vtdj.

139:2 `th ydjt sbty vqvmy bnth lrjy mrxvq.

139:3 `rxy vrbjy zryt vkl-drky h$knth.

139:4 ky `yn mlh blsvny hn yhvh ydjt klh.

139:5 `xvr vqdm &rtny vtst jly kpkh.

139:6 pl`yh djt mmny nsgbh l`-`vkl lh.

139:7 `nh `lk mrvxk v`nh mpnyk `brx.

139:8 `m-`$q smym sm `th v`&yjh s`vl hnk.

139:9 `s` knpy-sxr `sknh b`xryt ym.

139:10 gm-sm ydk tnxny vt`xzny ymynk.

139:11 v`mr `k-xsk ysvpny vlylh `vr bjdny.

139:12 gm-xsk l`-yxsyk mmk vlylh kyvm y`yr kxsykh k`vrh.

139:13 ky-`th qnyt klyty t$kny bb+n `my.

139:14 `vdk jl ky nvr`vt nplyty npl`ym mjsyk vnpsy ydjt m`d.

139:15 l`-nkxd j&my mmk `sr-jsyty b$tr rqmty btxtyvt `r&.

139:16 glmy r`v jynyk vjl-$prk klm yktbv ymym y&rv vl` `xd bhm.

139:17 vly mh-yqrv rjyk `l mh j&mv r`syhm.

139:18 `$prm mxvl yrbvn hqy&ty vjvdy jmk.

139:19 `m-tq+l `lvh rsj v`nsy dmym $vrv mny.

139:20 `sr y`mrk lmzmh ns` lsv` jryk.

139:21 hlv`-msn`yk yhvh `sn` vbtqvmmyk `tqv++.

139:22 tklyt sn`h sn`tym l`vybym hyv ly.

139:23 xqrny `l vdj lbby bxnny vdj srjpy.

139:24 vr`h `m-drk-j&b by vnxny bdrk jvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase